Hyppää sisältöön

Best Caravan ja 4H:n Taimiteko istuttavat tänäkin vuonna yli 20 000 puun taimea

Best Caravan pyrkii toiminnallaan edistämään muutosta kohti vastuullisempaa matkustamista. Yksi teoistamme on hyvittää meiltä ostettujen matkailuajoneuvojen hiilidioksidipäästöt istuttamalla uutta metsää hiilinieluiksi. Samalla Taimiteon istutuksissa työllistyvät paikalliset nuoret, joille monelle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö. Katso videolta tunnelmia vuoden 2022 istutuksilta Soinin Porrassuolta.
|
Kuvat: Best Caravan, 4H-liitto

Best Caravan on ollut vuodesta 2019 asti mukana 4H-liiton Taimiteko-toiminnassa, jossa nuoret istuttavat Suomeen uusia hiilinieluja ja saavat samalla työkokemusta. Taimiteon tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria ja lisätä Suomen hiilinieluja istuttamalla metsää alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä.

Best Caravanilla vuosittainen taimien istuttaminen on yksi tavoista edistää muutosta kohti vastuullisempaa matkustamista. Taimia istuttamalla hyvitämme meiltä ostettujen ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden matkustaa omia reittejään seuraten, vapaudesta nauttien sekä ympäristöä kunnioittaen. Samalla haluamme tehdä automatkailusta yhden kestävimmistä matkustusmuodoista.

Best Caravan -metsästä syntyy uudenlainen metsäinen oppimisympäristö

Tämän vuoden Best Caravanin taimet on istutettu kesäkuun alussa Etelä-Pohjanmaalla Soinin kunnassa. Soinin Porrassuolle istutettiin yli 20 000 kuusentainta eli noin 10 hehtaaria uutta metsää.

Soinin Porrassuolle istutettavat taimet ovat Fin Forelian suomalaisia kuusen taimia.

Istutettavan metsän määrä perustuu Luonnonvarakeskuksen Best Caravanille tekemiin laskelmiin hiilijalanjäljestä, joka perustuu 1 500 matkailuauton vuosittaiseen käyttöön. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan tuotetun hiilijalanjäljen hyvittämiseksi vaaditaan puuntaimien istuttamista 4,5 – 22,2 hehtaarin alueelle maapohjasta ja istutettavasta puustosta riippuen.

Best Caravanin metsän maa-alueen omistaa Suomen 4H-liitto, jolla on metsästä myös hoitovastuu. Tänä vuonna istutettavasta metsäalueesta syntyy uudenlainen metsäinen oppimisympäristö lapsille ja nuorille. Metsässä tullaan järjestämään esimerkiksi erilaisia koululaisten metsäpäiviä.

Taimiteko on konkreettinen ilmastoteko

Yleensä taimia istutaan osana normaalia metsänhoitoa metsänuudistusaloille. Taimiteossa taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Soinin Porrassuolla metsä istutetaan turvetuotannosta poistuneelle maa-alueelle.

Taimiteon taimia istutetaan metsää alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä.

Best Caravan on ollut mukana toiminnan alusta lähtien. Tammikuussa 2019 Best Caravan otti yhteyttä Suomen 4H-järjestöön. ”Best Caravanin myymillä matkailuautoilla ajetaan ympäri Suomea keskimäärin 15 000 kilometriä vuodessa. Halusimme kompensoida niiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Teetimme Luonnonvarakeskuksella tarkat hiilidioksidilaskelmat, joilla arvioitiin kuinka monta hehtaaria uutta metsää tulisi istuttaa vuosittain, jotta päästöt kompensoitaisiin”, sanoo Best Caravanin toimitusjohtaja Lasse Sorvari.

Idean muodostuttua 4H otti yhteyttä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoon, joka on vuosina 2019–2020 mukana Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pilotissa. Taimiteko-toiminta muodostui tämän idean pohjalta, ja onkin nyt osa Suomen 4H-järjestön strategiaa ja on saanut rahoitusta Metsämiesten Säätiöltä. Näiden neljän vuoden aikana Best Caravanin metsää on istutettu jo 30 hehtaaria eli noin 60 000 puuntaimea.

Taimiteossa on vuosien aikana ollut mukana lähes sata yritystä, liittoa, säätiöitä tai muuta organisaatiota muun muassa Siili Solutions, Elenia, Nordea, Saastamoisen Säätiö, Potwell, Kiilto, SAK, Grano ja Habita. Taimiteko-toiminnan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Keskiössä nuorten työllistäminen

Taimia istuttamassa on joukko alle 18-vuotiaita nuoria. Monille nuorille taimien istuttaminen on ensimmäinen työpaikka, josta saa arvokasta työkokemusta. Kolmen edellisen vuoden aikana yhteensä noin 400 nuorta on työllistynyt kokonaisuudessaan Taimiteko-istutuksissa.

Taimiteko työllistää pääasiassa alle 18-vuotiaita peruskoulun päättäviä nuoria.

Nuorten työnantajina toimii paikalliset 4H-yhdistykset, jotka rekrytoivat ja kouluttavat nuoret töihin. Yhdistykset huolehtivat nuorten työvarusteita ja maksavat heille palkat.

Best Caravanin toimitusjohtajalla Lasse Sorvarilla on 4H-toimintaan myös henkilökohtainen yhteys. ”Myös minulle 4H-yhdistyksen taimien istuttaminen on ollut ensimmäisiä työpaikkoja. Olen ollut nuorena poikana mukana Kalajoen 4H-kerhossa, mistä on jäänyt paljon hyviä muistoja yhdessä tekemisestä.”

Lahjoita taimia ja osallistu toimintaan

Best Caravan haluaa kannustaa myös yksityishenkilöitä osallistumaan toimintaa. Taimiteon sivuilla ketä tahansa yksityishenkilö voi lahjoittaa taimia ja työllistää nuoria. Lahjoitetut taimet istutaan vuoden 2023 kesällä.

Lisätietoja:

Mari Pöyhtäri
Viestintäpäällikkö, 4H-liitto
mari.poyhtari@4h.fi
+358 44 783 0307

Lasse Sorvari
Best-Caravan Oy
lasse.sorvari@bestcaravan.fi
+358 40 568 5900