Best-Caravan tekee automatkailusta hiilineutraalin

Best-Caravan mukana ilmastotalkoissa

Best-Caravan tekee ilmastolupauksen kanta-asiakkailleen. Best-Caravan hyvittää heiltä ostettujen matkailuautojen päästöjen tuottaman hiilijalanjäljen istuttamalla vastaavan määrän metsää hiilinieluksi. Lupauksen toteuttavat Best-Caravanin kanssa yhteistyössä Suomen 4H-liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Metsänhoitoyhdistykset.

Vastuullisen matkailun kysyntä kasvussa

Matkailun ympäristöystävällisyys on viime aikoina puhuttanut paljon. Eri matkustusmuotojen vaikutusta ilmastonmuutokseen vertaillaan ahkerasti ja varsinkin nuorempi sukupolvi on alkanut tehdä ekologisempia valintoja suunnitellessaan lomamatkojaan. Erityisesti lentomatkustamista on arvosteltu ilmaston kuormittamisesta.

Best-Caravanin markkinointipäällikkö Tuomas Salminen korostaa, että nykyisin moni kuluttaja vaatii yrityksiltä yhteiskuntavastuuta ja toimintamalleja, jotka tukevat kestävää kehitystä.

”Best-Caravanille on tärkeää rakentaa vastuullista liiketoimintaa ja tuoda oma kortensa kekoon ilmastonmuutoksen torjunnassa,” toteaa Salminen.

Matkailuautoilu tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon matkustaa vastuullisemmin. Jo nykyisellään matkailuautoilu on huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin esimerkiksi lentäminen. Best-Caravanin ilmastolupauksen myötä vastuullisen ja kestävän matkailun kannattajille tarjoutuu uusi ekologisempi tapa lomailla.

Hanke työllistää nuoria

Kestävä kehitys ja toimet sen edistämiseksi ovat arkipäivää myös 4H-liitolle, joka on yksi Best-Caravanin asiakkailleen antaman ilmastolupauksen keskeisistä toteuttajista. 4H:n nuoret istuttavat metsät, joilla Best-Caravanin myymien matkailuautojen hiilidioksidipäästöt kompensoidaan.

4H:n koordinoimassa Nuoret ilmastotalkoissa -hankkeessa nuoret pääsevät 4H-harrastuksensa puitteissa tekemään päivittäin töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Hankkeessa ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi istuttamalla metsää alueille, joita pidetään niin sanottuina joutomaina ja jotka eivät kuulu tällä hetkellä normaalin metsänhoidon piiriin. Samalla voimme tarjota nuorille mahdollisuuden ansaita rahaa,” kertoo kehityspäällikkö Juha Ruuska Suomen 4H-liitosta.

Best-Caravanin uusi toimintamalli tarjoaa kymmenille nuorille työtä 4H-liiton kautta, mikä ilahduttaa Best-Caravanin ajoneuvo liiketoimintajohtajaa Lasse Sorvaria.

”Meitä Best-Caravanilla innostaa erityisesti se, että tämä hanke tarjoaa kymmenille nuorille taimien istutustyötä. Nuoret pääsevät tutustumaan työelämään ja voivat ansaita omaa rahaa,” kertoo Sorvari.

Nuoret ilmastotalkoissa -hankkeessa mukana ovat lisäksi MTK ja Metsänhoitoyhdistykset, jotka etsivät istutukseen sopivia alueita.

Taustalla tarkat selvitykset ja laskelmat

Hankkeessa asiantuntijavastuu on Luonnonvarakeskuksella. Luonnonvarakeskus Luke on tehnyt Best-Caravanille selvityksen, jonka mukaan Best-Caravanin myydessä 1500 matkailuautoa vuodessa, ajoneuvojen hiilijalanjälki saadaan hyvitettyä istuttamalla puuntaimia 4,5 – 22,2 hehtaarin alueelle. Istutusalueen laajuus riippuu maapohjasta ja istutettavasta puustosta.

Selvityksessä otettiin huomioon erilaiset kasvualustat, niiden kyky sitoa hiiltä ja näille kasvupaikoille parhaiten sopivat puulajit.

”Luke teki meille tarkan selvityksen ja laskelman siitä, miten projekti pitäisi toteuttaa. Istutuspaikoiksi valikoituivat alueet, joille ei muuten puita istutettaisi,” kertoo Best-Caravanin ajoneuvo liiketoimintajohtaja Sorvari.